Sandy Tales

Genom Sandy Tales gestaltas Bibelns berättelser genom "sand konst". Alla dessa berättelser visar hur Gud under årtusenden gett mänskligheten hopp, trygghet och liv genom gemenskapen mellan människan och Gud. 

Se fler Sandy Tales berättelser här