Ge

Hem | Ge

Hittagud.se och Jesus.net har en gemensam vision om att ge varje enskild person i världen möjlighet att lära känna Gud, växa i tron på Jesus och på ett enkelt sätt dela denna tro med andra.

Du kan vara med och göra den visionen till verklighet!

Genom ditt stöd, hjälper du sökare på nätet att finna svar på sina frågor, erbjuda ett nytt perspektiv på livet till de som är utan hopp och se liv förvandlas. Du bidrar också till framtida förbättringar och utveckling av inovativa vertyg för att nå sökare i deras respektive länder, på deras egna språk och kulturer.

Tillsammans så berättar vi

Välj ett av alternativen nedan

Gift option 1

[add form]

Gift by mail

[add info]

Gift by bank account transfer

[add info]

Jesus.net is a 501C3 ministry organization, which means your gift is tax-deductible.

The information you provide us will not be disclosed or transmitted to any other party.

See our privacy statement for more information.