Vem är jag? Vad är meningen med mitt liv?

Många går genom livet otillfredsställda, ofokuserade, sökande – en tom kanvas som väntar på att en meningsfull bild ska tecknas på oss. Vad betyder allt? Någon gång sa en gång att det finns ett Guds format tomrum inom oss, och vi söker efter många saker för att fylla detta tomrum: vänner, mode, falsk tro, sexuell överdrift, och fasaden av drogpåverkade fantasier, men följ mig. Följ mig till det innersta av tomrummet, där vi djupt innerst inne vet att något fattas. Du förstår, från den stunden Gud uttalade tiden till att existera, skapade Han oss med sina egna händer till Sin egen avbild. Hans plan var för mänskligheten att vara enad med Honom, Skapare och skapelse skulle leva tillsammans i en vacker harmoni. Det låter väl perfekt? Men vad hände? Synden.

Vi är syndfulla av naturen.

Synden öppnade tomrummet. Synden förde oss iväg ifrån vår Vän. Synden separerade oss från Honom, och sen manga århundraden, har vi som mänskliga varelser, försökt att överbrygga det ständigt vidgande gapet med filosofi och religion, rikedom och så kallade moraliska beslut, men skiljeväggen blev bara mer befäst – det Gudsliknande hålet i våra hjärtan var fortfarande ofyllt och mänskligheten verkade fördömd. Tills: ” För till er är idag, i Davids stad en Frälsare född, vilken är Herren Jesus Kristus, och ni ska finna barnet inlindat i lindor, i en krubba”. Men detta var inget vanligt barn. Se, han växte till en pojke, sen en man, sen en predikant, ledandes massor av människor med radikala och helt omvälvande läror som, ”Älska era fiender” Välsigna de som förföljer er” ” Vänd andra kinden till”.

Han är den bäste lärare som någonsin funnits. Men han var ingen vanlig predikant. Du förstår, syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, så han var tvungen att betala priset för våra synder.
Dom satte spikar i Hans händer. Svek och förnekade honom, hängde honom och sträckte ut honom på ett kors, för din och min skull för över 2000 år sedan.

Ett svärd genom Hans sida. Guds Son, vårt lamm, slaktat innan världen fanns till, dog den mest ångestfyllda fysiska död en person kan genomgå.

Dom begravde honom i graven av en vän, och i tre dagar grät Hans mor. Och i tre dagar sprang hans lärjungar därifrån. Men tack vare Den Högste så slutar historien inte där. På den tredje, strålande dagen, uppstod Jesus ifrån de döda igen. Detta var sannerligen ingen vanlig korsfästelse för Han blev själv vägen, sanningen och livet och nu har vi en väg till Fadern genom Honom.

Genom korset, har vi nu möjlighet att komma igenom det stora gapet som skiljer oss från Gud, som berodde på synden, och som separerade oss från Honom. Han kallar på oss, men vi måste komma. Du förstår valet är vårt, men han har försett oss med all kärlek. ”Ty så älskade Gud världen att Han utgav Sin ende Son, och om vi tror på att Jesus Kristus har betalat priset….

Jesus Kristus sa” Ni skall veta sanningen.”

Ingen mer separation, ingen mer dödsångest, inga fler hål i våra hjärtan. Vi kan nu ha evigt liv.

Du förstår Gud gav mänskligheten ett val. Antingen accepterar du det eller visar bort det.